VỊ TRÍ ĐANG TUYỂN DỤNG

Nhân viên tư vấn sản phẩm

  • Trình độ yêu cầu: Đại học chuyên ngành Dược, Hóa, v.v...
  • Kinh nghiệm : 2 năm
  • Địa bàn : Miền Tây
  • Lương : Thỏa thuận
  • Đãi ngộ: 12 ngày phép

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

  • Trình độ yêu cầu: Đại học chuyên ngành Dược, Hóa, v.v...
  • Kinh nghiệm : 2 năm
  • Địa bàn : Miền Tây
  • Lương : Thỏa thuận
  • Đãi ngộ: 12 ngày phép