Tầm nhìn – Sứ mệnh

Tầm nhìn:

Chúng tôi gầy dựng Smart Ingredients thành Công ty hàng đầu tại thị trường Việt Nam, Lào và Campuchia với các hoạt động tích hợp trong lĩnh vực phân phối, nghiên cứu & phát triển, hợp tác sản xuất các sản phẩm đặc dụng. Smart Ingredients là đối tác xuất sắc, tiên tiến và đáng tin cậy.

Sứ mệnh:

Chúng tôi là một tổ chức phân phối trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm, thực phẩm, chăn nuôi, thú y, hóa chất đặc dụng và bao bì. Trách nhiệm căn bản của chúng tôi là tạo ra lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh, mang lại sự thịnh vượng cho tổ chức và cho các đối tác liên quan.