VỊ TRÍ ĐANG TUYỂN DỤNG

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT

  • Trình độ yêu cầu: Đại học chuyên ngành Dược, Hóa, v.v…
  • Kinh nghiệm : 2 năm
  • Địa bàn : Miền Tây
  • Lương : Thỏa thuận

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

  • Trình độ yêu cầu: Đại học chuyên ngành Dược, Hóa, v.v…
  • Kinh nghiệm : 2 năm
  • Địa bàn : Miền Tây
  • Lương : Thỏa thuận