banner
SMI Cover Bao bi
cover 2
SMI Cover 01
SINH HOẠT KHOA HỌC – HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ

Hội thảo – Sinh hoạt khoa học là hoạt động phối hợp đào tạo thường xuyên giữa Smart Ingredients và các Trường & Đơn vị đào tạo Y Dược.

THANKING PARTY 2020

Thanking Party là thời khắc toàn thể công ty cùng nhìn lại những thành tựu và bài học của năm vừa qua mà còn là sự chuẩn bị tinh thần và chiến lược hành động cho năm mới đến.