banner
SMI Cover Bao bi
cover 2
SMI Cover 01
SENSOCEL® dental – CELLULOSE ĐỘNG LỰC CHO CÁC LOẠI KEM ĐÁNH RĂNG CẢI TIẾN

Việc phát triển các công thức kem đánh răng tự nhiên hiện nay chưa thực sự hiệu quả và an toàn, vì hầu hết các sản phẩm trên thị trường đều sử dụng các loại nguyên liệu giúp làm sạch truyền thống như Polyethylene, Silica, Calcium Carbonate, Aluminum Oxide,… đặt ra nhiệm vụ đầy thách thức đối với các nhà sản xuất.