Tin Tức

POLYMER GEL: SỰ GEL HÓA VÀ ỨNG DỤNG (Phần 1) Polymer gel có bản chất là hợp chất cao phân tử hình thành từ các tiểu đơn vị monomer liên kết bắt chéo (cross linked)...
TÁ DƯỢC TỪ SMI Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành Dược, Smart Ingredients cung ứng dãy tá dược rộng đáp ứng tất cả các...