THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Vitamin, khoáng chất và chế phẩm dinh dưỡng

Chúng tôi cung cấp đa dạng các loại Vitamin A, D, E, khoáng chất vô vơ và hữu cơ, Amino Acid, chất trợ sinh (Prebiotic), men vi sinh (Probiotic) và các chế phẩm dinh dưỡng đặc biệt từ nhiều nhà sản xuất hàng đầu thế giới. Các sản phẩm có chất lượng cao, chuyên biệt, hiệu quả và an toàn đối với vật nuôi.