VỊ TRÍ ĐANG TUYỂN DỤNG

Nhân viên bán hàng

  • Trình độ yêu cầu: Đại học chuyên ngành Dược, Hóa, v.v...
  • Kinh nghiệm : 2 năm
  • Địa bàn : Miền Tây
  • Lương : Thỏa thuận

Nhân viên phát triển kỹ thuật

  • Trình độ yêu cầu: Đại học chuyên ngành Dược, Hóa, v.v...
  • Kinh nghiệm : 2 năm
  • Địa bàn : Miền Tây
  • Lương : Thỏa thuận